A neMECSEK MOZGALOM blogja

Víz és egészség

Víz és egészség

A neMecsek Mozgalom szeptember 29-én, szombaton a pécsi Nádor Galériában megtartott „Szemben az urániparral” című rendezvényével vett részt a 2012-es nemzetközi akciónap programjában. (Uranium – Action – Day)

Pécs, 2012. szeptember 29.

International uranium mining action day in Pécs, Hungary – Nemecsek Movement and GREENPEACE together

Az infónapon beszélgetések és filmek segítségével alkottunk képet az uránipar következményeiről, és a tiltakozó mozgalmakról.

A neMecsek Mozgalom a nemzetközi akciónap alkalmából hozta nyilvánosságra a döntéshozóknak készített szakmai összefoglalóit.

A víz és az egészség a miénk, ez áll szemben az uránipari befektetők gazdasági érdekével.

AZ URÁNBÁNYÁSZAT ÖRÖKSÉGE ÉS A VÍZBÁZISOK,

valamint

AZ URÁNBÁNYA EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAI. JÁTÉK A TŰZZEL

című

figyelemfelkeltő írásokat eljuttatjuk a pécsi önkormányzati képviselőknek.

neMecsek Mozgalom

Pécs, 2012. október 1.

Szemben az urániparral – nemzetközi akciónap

SZEMBEN AZ URÁNIPARRAL

Minden érdeklődőt szeretettel vár a neMecsek Mozgalom!

                           Időpont: 2012. szeptember 29. 16.30-19 óráig

                           Helyszín Pécs, Nádor Galéria, Széchenyi tér

                           Gyerek- és felnőttprogramok:

                                                                  pódiumbeszélgetések

                                                                  filmvetítés

                                                                  origami, terepasztal

Uranium – Action – Day

Oroszország – Németország – Franciaország – Hollandia – Magyarország

Nemzetközi akciónap az urániparral szemben

Továbbra is titkolóznak!

Továbbra is titkolóznak!

A neMecsek Mozgalom közleménye a Wildhorse Energy tájékoztatási kampánya kapcsán

Az ausztrál cég az önkormányzati bizottsági ülésen és egy friss levelében is elismerte, hogy létezik egy titkos tanulmánya az uránbányászat újraindításáról.

A városvezetéstől elvárjuk, hogy – a korábbi nyilatkozataival összhangban – ne támogasson olyan tevékenységet, amely körül titkolózás van. Ha igaz, hogy az önkormányzat mindent tudni akar a közös döntéshez, akkor érje el az információk tényleges nyilvánosságát, tegyen meg mindent ezek hozzáférhetőségéért, vagy zárja le itt az ügyet és tagadja meg a további együttműködést a Wildhorse Energy-vel.

Csodavárás, uránbánya I.

A mecseki uránbányászat újraindítását támogató álláspontot közkeletű hiedelmek határozzák meg, ezek sorában az első a tervezett bánya gazdasági jelentőségével kapcsolatos túlzó várakozás:

Pécsnek és a régiónak végre termelő tevékenységre van szüksége. A környezetvédők nem képesek ezt belátni, a gazdasági fejlődést kívánják megakadályozni. A mecseki urán kiaknázása fontos nemzetgazdasági érdek.

A bányanyitásra készülő ausztrál cég által közzétett információk alapján a mecseki uránbányászat újraindításának Pécs térségében valójában nem lenne jelentős gazdasági és munkaerőpaci hatása.

Megéri?

– Közel ötszáz fő foglalkoztatását tervezik. Összehasonlításként: a régi uránbánya fénykorában több mint nyolcezren dolgoztak a vállalatnál. A munkaügyi központ Pécsi Kirendeltségénél 10 ezer munkanélkülit tartanak nyilván, a munkaerőpiacról kiszorultak valós száma pedig ennél is több.

– Az érintett önkormányzatoknak fizetett „helyi adó 100 milliós nagyságrendű is lehet”. Összehasonlításként: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012-es költségvetésében több mint hétmilliárd forint iparűzési adóbevételt tervez.

Összegezve tehát nem a Wildhorse Energy által közzétett adatok, hanem a nosztalgiából és a jelenlegi válságos helyzetből fakadó csodavárás alapozza meg azt a hiedelmet, amely szerint jelentős gazdasági és munkaerőpiaci hatása lenne a Pécs alatti uránbányászatnak. A bányászati „aranykor” nosztalgiával azonban az a helyzet, hogy a régi uránbánya jelentős városfejlesztő hatása nem a termelésnek volt köszönhető: az uránbánya fennállásának egyetlen évében sem tudott nyereségesen működni. Ez már a hatvanas évektől kezdődően nyilvánvaló volt, a Mecseki Ércbányászati Vállalat mindvégig állami támogatásból tudta fenntartani a termelést. Az állami támogatás ’88-89-ben már a vállalat saját árbevételének 242%-a volt.

Nem a termelő tevékenység és az abból származó árbevétel eredményezte Pécs ipari nagyvárossá fejlődését, hanem éppen fordítva, az erőltetett iparosítás, a Szovjetunió atomhatalmi pozíciója és a gazdaságossági szempontokat felülíró „békeharc” eredményezték Pécs és a Mecseki Ércbányászati Vállalat kivételezett helyzetét.

A régi uránbánya termelő tevékenysége természetesen rendkívüli volt (50 millió tonna kőzetet termeltek ki), de Uránváros nem ebből épült, hanem szovjet kölcsönből. A termelés mítosza mögött az ország adottságait meghaladó irreális erőfeszítések tették lehetővé a vállalat széleskörű, és a mai viszonyok között elképzelhetetlen mértékű támogatási tevékenységét.

A csodaváráson túllépve, a bányászatot tervező cég által ismertetett információkat érdemes figyelembe venni és azokat elemezni a mai viszonyok között. A cég számítása szerint 70 dolláros fontonkénti uránáron lehet gazdaságos a kitermelés, a korábbi éves termelés megduplázása mellett, a jelenlegi ár pedig tartósan 50 dollár körül van. Azonban jelentős olcsóbban kitermelhető uránkészlet van még máshol a világban. A mecseki urán csak rendkívüli költségekkel termelhető ki: a még bennmaradt ismerten gyenge minőségű ércért a korábbinál még mélyebbre kell lemenni és a korábbinál szigorúbb szabályozási környezet is növeli a költségeket. Véleményem szerint az uránbányászat újraindítása kapcsán számolni kell a más ágazatokban várható negatív hatásokkal (pl. turizmus, külföldi egyetemisták), és azokkal a nagyon hosszú távú környezeti hatásokkal, amelyek kezelését végül mindenképpen a társadalom fizeti meg. Végeredményben tehát az egyik oldalon nincsen sok minden. Gazdasági és munkaerőpiaci szempontból nem várható akkora pozitív hatás, ami Pécs és térsége komoly problémáival összemérhető lenne. Ugyanakkor egészségi, környezeti és városarculati szempontból egyértelműen károsnak minősíthető az elképzelés.

Nincs veszélytelen megoldás

Nincs veszélytelen megoldás – a neMecsek Mozgalom közleménye

Nincs veszélytelen megoldás

(Válasz a WHE sajtóközleményére)

A neMecsek Mozgalom nem bármi ellen tiltakozik, hanem a mecseki uránbányászat újraindítása ellen jött létre. A konkrét tények: 2012 február 7-én együttműködési megállapodást kötött a Wildhorse Energy a Mecsekérc és a Mecsek Öko Zrt-vel, hogy vegyesvállalatot hozzanak létre az uránbányászatra. 2012 május 29-i bizottsági ülésen tulajdonosi hozzájárulást kértek a pécsi önkormányzattól, a területén végzendő kutatófúrásokhoz. 2012. június 26-án a magyar kormány határozatot hozott a mecseki uránbányászat újraindításáról. Szerintünk nem hangulatkeltés ezekre reagálni.

Az uránbányászattal szembeni félelmeket alaptalannak nyilvánítani viszont sértő a környéken élő emberekre és az uránbányász családokra nézve, hiszen több generáción keresztül működött itt uránbánya. Volt alkalmunk megismerni például a radioaktív radongáz hatásait, a környezet és egészségrombolást.

A hiányos és pontatlan információkról a Wildhorse Energy hiányos és pontatlan kommunikációja tehet, ezért egyedül ők a felelősek.

A műszakilag kivitelezhetetlen és több országban betiltott ISL technológiát éppen a Wildhorse ültette bele a köztudatba 2006 és 2008 között. Mi tudjuk, hogy 2008-ban világosan a hagyományos mélyművelésű bányászat mellett döntöttek, azonban ezt a váltást nem igyekeztek tisztázni a közvélemény előtt.

Üdvözöljük, hogy most 2012-ben már hajlandóak eloszlatni ezt a félreértést.

Amíg az egyetlen működő bányával sem rendelkező Wildhorse Energy hat év munka után továbbra is csak „valamilyen más eljárás”-ról nyilatkozik a tervezett uránbányászat kapcsán, addig joggal feltételezhetjük: vagy nem tudják, hogy mit akarnak csinálni, vagy visszatartanak információkat.

Jelenleg a Pécs területére tervezett Kismélyvölgy dűlői és mecsekszentkúti kutatófúrások jelentenek aktuális veszélyt, ezért továbbra is arra kérjük Pécs M. J. V. polgármesterét, Dr. Páva Zsoltot, hogy a kért tulajdonosi hozzájárulást ne adja ki a Wildhorse Energynek.

NeMecsek Mozgalom

Pécs, 2012. július 23.

Nyilatkozat

Aláírásoddal csatlakozhatsz a mozgalomhoz!

A neMecsek Mozgalom tagjainak közös nyilatkozata

A helyzet

2012 február 7-én együttműködési megállapodást írt alá az ausztrál Wildhorse Energy a már megszűnt ércbényászati vállalat két állami tulajdonú utódjával a Mecsekérc Zrt.-vel és a Mecsek-Öko Zrt.-vel annak érdekében, hogy a Mecseki Urán Projektben vegyes vállalatot hozzanak létre az uránbányászat újraindítására.

2012 május 29-én a pécsi önkormányzat városfejlesztési és kommunális bizottsága egyhangú döntéssel levette napirendjéről a Wildhorse Energy kérelmét, amelyben Páva Zsolt polgármestertől kért tulajdonosi hozzájárulást kutatófúráshoz a pécsi Kismélyvölgy dűlőben.

2012 június 26-án a magyar kormány határozatot adott ki a mecseki uránbányászat újraindításáról, illetve ennek érdekében a vegyesvállalat létrehozásáról.

E kormányhatározat értelmében 2012 október 15-ig Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik arról, hogy az új vegyesvállalat készítse el azt a tanulmányt, amely majd a bányanyitásról szóló kormánydöntést alapozza meg.

Célunk, hogy megakadályozzuk a mecseki uránbányászat újraindítását, nem akarunk uránbányát Pécs alatt!

Érveink

  • az uránbányászat káros a dolgozók egészségére
  • az uránbányászat veszélyt jelent a környezetében élők egészségére
  • az uránbányászat veszélyezteti Pécs ivóvízbázisát
  • a mélyművelésű uránbányászat a források, kutak kiszáradását okozhatja
  • az uránbányászat nem oldja meg térségünk foglalkoztatási gondjait, viszont újabb problémákat okoz
  • az urán árának alakulása kiszámíthatatlan, egy ilyen költséges bánya bármikor bezárhat
  • fenntartható tevékenységekkel is lehet munkahelyet létrehozni
  • az uránbányászat újraindítása csökkenti a pécsi ingatlanok értékét
  • az uránbányászat újraindítása veszélyt jelent Pécs turisztikai, egyetemvárosi vonzerejére így gazdasági károkkal is jár
  • az uránbányászat újraindítása szemben áll a város valamennyi 21. századi stratégiai, fejlesztési céljával.

Ezért alulírottak, a neMecsek Mozgalomhoz csatlakozók, minden érintettet és érdeklődőt arra buzdítunk, hogy önállóan tájékozódjanak, nyilvánítsanak véleményt, szervezkedjenek személyes kapcsolati rendszerükben. Meg kell mutatnunk, hogy állampolgárként van bátorságunk állást foglalni. Mutassunk példát képviselőinknek: mi nemcsak várjuk, hogy megtörténnek-e velünk a dolgok vagy sem, hanem kiállunk magunkért,környezetünk és utódaink életfeltételeinek védelméért.

Pécs, 2012. július 19.