A neMECSEK MOZGALOM blogja

mozgalom címkéhez tartozó bejegyzések

Aláírásoddal csatlakozhatsz a mozgalomhoz!

A neMecsek Mozgalom tagjainak közös nyilatkozata

A helyzet

2012 február 7-én együttműködési megállapodást írt alá az ausztrál Wildhorse Energy a már megszűnt ércbényászati vállalat két állami tulajdonú utódjával a Mecsekérc Zrt.-vel és a Mecsek-Öko Zrt.-vel annak érdekében, hogy a Mecseki Urán Projektben vegyes vállalatot hozzanak létre az uránbányászat újraindítására.

2012 május 29-én a pécsi önkormányzat városfejlesztési és kommunális bizottsága egyhangú döntéssel levette napirendjéről a Wildhorse Energy kérelmét, amelyben Páva Zsolt polgármestertől kért tulajdonosi hozzájárulást kutatófúráshoz a pécsi Kismélyvölgy dűlőben.

2012 június 26-án a magyar kormány határozatot adott ki a mecseki uránbányászat újraindításáról, illetve ennek érdekében a vegyesvállalat létrehozásáról.

E kormányhatározat értelmében 2012 október 15-ig Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik arról, hogy az új vegyesvállalat készítse el azt a tanulmányt, amely majd a bányanyitásról szóló kormánydöntést alapozza meg.

Célunk, hogy megakadályozzuk a mecseki uránbányászat újraindítását, nem akarunk uránbányát Pécs alatt!

Érveink

  • az uránbányászat káros a dolgozók egészségére
  • az uránbányászat veszélyt jelent a környezetében élők egészségére
  • az uránbányászat veszélyezteti Pécs ivóvízbázisát
  • a mélyművelésű uránbányászat a források, kutak kiszáradását okozhatja
  • az uránbányászat nem oldja meg térségünk foglalkoztatási gondjait, viszont újabb problémákat okoz
  • az urán árának alakulása kiszámíthatatlan, egy ilyen költséges bánya bármikor bezárhat
  • fenntartható tevékenységekkel is lehet munkahelyet létrehozni
  • az uránbányászat újraindítása csökkenti a pécsi ingatlanok értékét
  • az uránbányászat újraindítása veszélyt jelent Pécs turisztikai, egyetemvárosi vonzerejére így gazdasági károkkal is jár
  • az uránbányászat újraindítása szemben áll a város valamennyi 21. századi stratégiai, fejlesztési céljával.

Ezért alulírottak, a neMecsek Mozgalomhoz csatlakozók, minden érintettet és érdeklődőt arra buzdítunk, hogy önállóan tájékozódjanak, nyilvánítsanak véleményt, szervezkedjenek személyes kapcsolati rendszerükben. Meg kell mutatnunk, hogy állampolgárként van bátorságunk állást foglalni. Mutassunk példát képviselőinknek: mi nemcsak várjuk, hogy megtörténnek-e velünk a dolgok vagy sem, hanem kiállunk magunkért,környezetünk és utódaink életfeltételeinek védelméért.

Pécs, 2012. július 19.

Reklámok